La cooperativa la fem tots entre tots.

Secció de Crèdit

Creada l’any 1980, la Secció de Crèdit de la cooperativa disposa actualment d’una caixa per atendre els socis i col·laboradors.

Els fons dipositats a les seccions de crèdit fomenten els valors cooperatius. Amb aquests fons es fa una gestió conjunta de la tresoreria i es finança la cooperativa i els seus socis.

La secció de crèdit  de la cooperativa no és una entitat financera. Els fons dipositats no estan garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit.

La Secció de Crèdit està inscrita en el Registre de Catalunya, full LL-137 N i en el llibre d’inscripció de seccions de crèdit del R.G., full SC 36 i està subjecta a les prescripcions de la Llei 7/2017 del 2 de juny.