La cooperativa la fem tots entre tots.

Subministres i Serveis

–         Venda d’adobs, fitosanitaris i llavor

–         Servei de sembra, aplicació d’adobs, sulfatar, segar i aplicació de purins

–         Venda de carburants per a vehícles agrícolas i d’automoció

–         Servei de taller mecànic.  Automoció i vehícles agrícoles

–         Tramitació de la sol·licitud de devolució del gasoil agícola

–         Parc de maquinària per als socis: abonadores de cintes, picadores, cubes d’adobs líquids, discos

–         Servei de secatge de cereal