La cooperativa la fem tots entre tots.

Producció Agrària

– ADV (Agrupació de defensa vegetal) de fruita i extensius

– Producció Integrada. Control Integrat de cultius

– Entitat d’Assessorament. DUN’s , Contracte Global, Incorporacions

– Assegurances agràries

– Cursos de formació d’aplicadors de fitosanitaris, biocides…