La cooperativa la fem tots entre tots.

Responsabilitat Social Empresarial

El ràpid avenç econòmic, tecnològic i de coneixements que està vivint la societat actual genera oportunitats i reptes de futur, però alhora també porta intrínsec el perill de crear capes socials oblidades, que no disposin de les possibilitats d’accés a les noves tecnologies o que no rebin adequadament els nous coneixements. Per això la cooperativa aposta per un creixement sostenible, no només a nivell ambiental i econòmic, sinó que té el ferm compromís del desenvolupament social dins del seu àmbit d’actuació. Fruit d’aquest compromís es redactà la memòria de sostenibilitat per tal de deixar constància dels esforços fets i de les actuacions futures que ens encaminin cap a un creixement responsable i innovador, on tots els agents implicats, socis, treballadors, clients, proveïdors… tinguin l’opció de consultar i d’opinar sobre les activitats i funcionament de la cooperativa.

Amb l’acompanyament del Consorci Leader Plus Urgell-Pla d’Urgell i en base a la filosofia descrita en el Llibre Verd de la Responsabilitat Social de les Empreses (Brussel·les, 2001), la cooperativa va endegar el 2010 un programa d’implantació de millores en sistemes i processos per tal d’acomplir els objectius bàsics d’aquesta gestió empresarial responsable amb l’economia, la societat i el medi ambient. Fruit d’aquest esforç, el 2011 la cooperativa ha rebut el Certificat d’Empresa Socialment Responsable entregat pel Hble. Senyor Josep Maria Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, dins l’Acte de Lliurament celebrat el 7 de març a l’IQS de Barcelona.

Per a més informació us podeu adreçar a la pàgina web de la RSE-Coop :

http://ca.gsrural.org/empreses-i-entitats-participants/linyola-agropecuaria-i-seccio-de-credit-sccl/

http://www20.gencat.cat/portal/site/rscat