La cooperativa la fem tots entre tots.

Instal·lacions

La seu social de la cooperativa està situada al carrer Lleida número 7 de la localitat de Linyola. En aquests edifici s’hi troben les oficines d’administració on s’hi duen a terme les tasques de facturació, albarans, comptabilitat, assegurances… En les mateixes instal·lacions hi ha la secció de crèdit amb una caixa per atendre al públic.

També hi ha el taller mecànic, on s’hi reparen vehicles agrícoles i automòbils, l’ADV, amb dos tècnics agrícoles, i el magatzem de venda de fitosanitaris i llavors per a sembra. Els tècnics de l’ADV ofereixen un ampli ventall de serveis, des de la gestió de la  producció integrada de fruita, DUN’s, tramitació de subvencions, plans de millora i d’incorporació, assegurances agrícoles, transferència tecnològica i gestió de cursos de formació tant per a agricultors com per a ramaders, plans de gestió de fertilitzants nitrogenats, plans de gestió de dejeccions ramaderes, gestió de llicencies ambientals per a explotacions ramaderes…

La resta de magatzems es troben als afores del municipi, a la carretera de Bellcaire. Allí hi ha la venda d’adobs sòlid, tant a granel com ensacats, i adobs líquids. A més hi ha el parc de maquinària, abonadores de cintes,  cubes per adob líquid, i altres màquines.

En el mateix recinte hi trobem el secador de cereals, el surtidor de carburants, de gasoil agrícola i d’automoció, el magatzem d’Unifeed i la fàbrica de pinsos compostos.