La cooperativa la fem tots entre tots.

Préstecs a socis

Finançament per a socis i col·laboradors

– Préstecs per campanya
– Pòlisses per subministrament cooperatiu
– Finançament per a explotacions de bestiar
– Sense comissions ni despeses