divendres 3 abril 2020

Imposicions a termini

 

Liquidació trimestral d’interessos

Alta rendibilitat

Sense comissions ni despeses

 

Imposicions a 3 mesos, a partir de 10.000 euros

 0,50 % 

Imposicions a 6 mesos

 0,70 %

Imposicions a 12 mesos                                                                                                      

 1,30 %

Imposicions a 18 mesos

 1,70 %

Interés TAE - Actualitzats del 1 de març del 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Credit On-line