divendres 3 abril 2020

SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA COOPERATIVA

En compliment de la nova normativa que afecta a les seccions de crèdit, cal que durant el mes d'octubre els socis i socis col.laboradors passin a escanejar el seu DNI. Els socis col.laboradors també han de formalitzar la declaració com a tals.