divendres 3 abril 2020

Producció Agrària

prod agraria

- ADV (Agrupació de defensa vegetal) de fruita i extensius

- Producció Integrada. Control Integrat de cultius

- Entitat d’Assessorament. DUN’s , Contracte Global, Incorporacions

- Assegurances agràries

- Cursos de formació d’aplicadors de fitosanitaris, biocides…