La cooperativa la fem tots entre tots.

Imposicions a termini

Liquidació trimestral d’interessos

Alta rendibilitat

Sense comissions ni despeses

Imposicions a 3 mesos 0,60 % 
Imposicions a 6 mesos 1,50 %
Imposicions a 12 mesos 2,00 %
Imposicions a 18 mesos 2,50 %
Interés TAE – Actualitzats l’1 de juny del 2023