La cooperativa la fem tots entre tots.

Imposicions a termini

Liquidació trimestral d’interessos

Alta rendibilitat

Sense comissions ni despeses

Imposicions a 3 mesos 0,15 % 
Imposicions a 6 mesos 0,30 %
Imposicions a 12 mesos 0,50 %
Imposicions a 18 mesos 1,00 %
Interés TAE – Actualitzats del 23 de maig del 2020