La cooperativa la fem tots entre tots.

Comptes Corrents

Comptes Corrents a la Vista

Sense comissions ni despeses en:

  • Domiciliacions de pagament i cobrament
  • Transferències
Saldo mig fins a  0,04 % 
Interés TAE – Actualitzats del 1 de maig del 2015